visual

De Gereformeerde Gemeenten kennen 9 evangelisatieposten, ook wel "bijbelcentra" genoemd: in Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Emmen, Leeuwarden, Leidsche Rijn, Rotterdam en Tilburg en in België in Merksem bij Antwerpen. Ze hebben allemaal hun eigen naam.

 

Elk Bijbelcentrum heeft een inloop die openstaat voor iedereen. Er wordt koffie geschonken en de vrijwilligers nemen de tijd voor elke bezoeker en voor de vragen die mensen bezig houden. Elke vestiging heeft verschillende activiteiten rond de Bijbel, het Woord van God. Doordeweeks zijn er clubs voor kinderen en tieners, ochtenden voor vrouwen of waar speciale vragen worden behandeld, Bijbelstudies, momenten waarop voordelig kleding kan worden gekocht of mensen aan tafel gaan voor een gezamenlijke lunch of maaltijd. Kijk welke activiteiten er per Bijbelcentrum zijn en op welke tijden. Vaak zijn er zondagse samenkomsten voor iedereen, ongeacht achtergrond of geloof. Aan een aantal Bijbelcentra is een vaste evangelist verbonden.

 

Centraal staat het geloof in alles wat God ons door de Bijbel (dat is Zijn Woord) leert. Daarbij gaat het om het persoonlijke, hartelijke geloof dat God Zelf in mensen kan werken door de Heilige Geest. Dat geloof verbindt aan Jezus Christus, de Zaligmaker van zondaren.

 

Het deputaatschap evangelisatie Gereformeerde Gemeenten bestaat uit de volgende personen:

 

Ds. B. Labee

Voorzitter

Ds. A. Schot

2e voorzitter

A.G. Bregman

secretaris

K.H. de Heer

penningmeester

ds. B.J. van Boven

lid

Ds. G. Hoogerland

lid

 

ds. W.J. Karels

lid

ds. G. van Manen

lid

Ds. G. Pater

lid

F.J. Wiersma

lid

ds. J.B. Zippro

lid

 

 

Meer informatie treft u op de onderstaande websites:

www.bijbelcentrum.nl

www.evgg.nl