visual

(Aalburg)

(St. Catharines, Canada)

GEMEENTEN NEDERLAND GEMEENTEN BUITENLAND

De Gereformeerde Gemeenten hebben, verdeeld over geheel Nederland, 151 gemeenten. Daarvan zijn er 88 vacant (58%) en zijn er 63 met een eigen predikant (42%). Peildatum: 15-09-2015.

Per 1 januari 2015 was het totale ledenaantal 107.299.

 

Er zijn "anno nu" vier Gereformeerde Gemeenten die de berijmingvan 

Datheen zingen: 

BorsseleKruiningenScherpenisse en

 Sint Annaland. De overige gemeenten zingen de berijming van 1773.

 

De gemeenten worden onderverdeeld in 12 classes en 4 particuliere synodes. Binnen deze synodes zijn diverse deputaatschappen actief voor de ordening van een goed kerkelijk leven.

Verdeeld over drie  continenten (Noord-Amerika, Afrika en Nieuw Zeeland:

- zijn er 27 gemeenten in Noord-Amerika

- is er 1 gemeente in Afrika

- is er 1 gemeente in Nieuw Zeeland

Deze gemeenten worden in totaal gediend door 10 predikanten.

 

De gemeenten in Noord-Amerika (en Canada) zijn onderverdeeld in 3 classes:

- classis East

- classis Far West

- Mid West

De gemeenten Randburg (Zuid Afrika) en Nieuw Zeeland vallen onder de classis Utrecht.