visual

GEMEENTEN

PREDIKANTEN

SYNODES

De Gereformeerde Gemeenten hebben, verdeeld over geheel Nederland, 152 gemeenten. Daarvan zijn er 90 vacant (59%) en zijn er 62 met een eigen predikant (41%). 

Per 1 januari 2014 was het totale ledenaantal 106.782.

 

Er zijn "anno nu" vier Gereformeerde Gemeenten die de berijmingvan 

Datheen zingen: 

BorsseleKruiningenScherpenisse en

 Sint Annaland. De overige gemeenten zingen de berijming van 1773.

De gemeenten worden gediend door 62 predikanten in actieve dienst. Daarnaast zijn er nog 18 emerituspredikanten in de leeftijd van 52 tot 94 jaar. Een groot deel van hen gaat nog wekelijks voor in de erediensten. Voor een deel geldt dat het vervullen door preekbeurten niet meer mogelijk is.

 

 

 

 

 

 

De gemeenten worden opgedeeld in 12 classes en 4 particuliere synodes. Binnen deze synodes zijn diverse deputaatschappen actief voor de ordening van een goed kerkelijk leven.