header

Welkom

Brakel

Dinteloord

 

Norwich (Canada)

 

Stad aan het Haringvliet

(sluit per 01-04-2015)

Heeft u de nieuwe ledenaantallen van uw gemeente per 01-01-2015 al? Wilt u deze dan mailen?

Op deze website vindt u informatie over de Gereformeerde Gemeenten. U krijgt een beeld van alle huidige en opgeheven gemeenten. Zowel in Nederland als "overzee".

 

Ook kunt u contactgegevens vinden van predikanten evenals informatie over de gemeenten die zij dien(d)en. Oók van predikanten die de gemeenten in het verleden hebben gediend en inmiddels zijn overleden.

 

Verder treft u op deze website diverse links naar kerkdiensten (te vinden per gemeente en per predikant).

 

En, om niet meer te noemen, er is veel informatie te vinden over het beroepingswerk, waarbij inmiddels een database is opgebouwd die voor diverse gemeenten en predikanten terug gaat naar circa 1920.

 

Wanneer u mee kunt helpen aan de uitbreiding van deze website dan worden foto's en meldingen van beroepingswerk erg op prijs gesteld.

 

 

Deze website is een persoonlijk initiatief en is geen officiële website vanuit het kerkelijk orgaan.

 

 

Correspondentie inzake deze website kunt u, per email, richten aan de beheerder van deze website.