visual

De Gereformeerde Gemeenten

Actueel:

Ds. L. Terlouw (Barendrecht) heeft het beroep van Utrecht aangenomen (18-04-2015).

____________________________

Leden-aantallen per 01-01-2015 kunt u hier melden aan de webmaster.

 

Op deze website vindt u informatie over de Gereformeerde Gemeenten. U krijgt een beeld van alle huidige en opgeheven gemeenten. Zowel in Nederland als "overzee".

 

Ook kunt u contactgegevens vinden van predikanten evenals informatie over de gemeenten die zij dien(d)en. Oók van predikanten die de gemeenten in het verleden hebben gediend en inmiddels zijn overleden.

 

Verder treft u op deze website diverse links naar kerkdiensten (te vinden per gemeente en per predikant).

 

En, om niet meer te noemen, er is veel informatie te vinden over het beroepingswerk, waarbij inmiddels een database is opgebouwd die voor diverse gemeenten en predikanten terug gaat naar circa 1920.

 

Wanneer u mee kunt helpen aan de uitbreiding van deze website dan worden foto's en meldingen van beroepingswerk erg op prijs gesteld.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________